Przechowywanie warzyw w warunkach gospodarstwa domowego

Posiadanie ogródka przydomowego czy działkowego umożliwia zaopatrywanie gospodarstwa w najświeższe warzywa w okresie sezonu. Nie musimy ich magazynować i przetrzymywać w domu przez dłuższy okres, niemniej dobrze mieć zawsze pod ręką nie­wielką ilość. Szczególnie troskliwie musimy przechowywać naj-wrażliwsze warzywa liściaste i owocowe. Sałaty oraz liście roślin przyprawowych bezpośrednio po przyniesieniu z ogródka trzeba umyć dokładnie, odsączyć i przechować na dolnej półce domowej lodówki, ułożone w szklanym lub porcelanowym pojemniku, pod przykryciem. Inne warzywa, zawsze po dokładnym umyciu, dobrze się przetrzymują przez krótki okres w pojemnikach umieszczonych w dolnej części lodówki. Warzywa korzeniowe gromadzimy na kilka dni w chłodnych szafach podokiennych, ale jedynie wówczas, jeśli nie dysponu­jemy odpowiednią spiżarnią czy piwnicą. Dobra piwnica ma po­wierzchnię nie mniejszą niż 6 m2, temperatura w niej waha się w granicach 4—8°C, nie jest zawilgocona, ma zapewnioną łatwą wymianę powietrza oraz oświetlenie elektryczne. Należycie zago­spodarowana i starannie utrzymywana nie tylko może ułatwiać gromadzenie zapasów zimowych, ale przyczynia się efektywnie do obniżenia kosztów wyżywienia rodziny. Często oprócz warzyw i owoców świeżych oraz ich przetwo­rów w piwnicy musimy przechowywać węgiel i rzadziej używany sprzęt. Te okoliczności zmuszają do starannego przemyślenia, jak zabudować piwnicę * półkami i pojemnikami, ściśle wyznaczyć miejsca na zapasy i przedmioty oraz skrupulatnie przestrzegać przyjętego porządku. Przetwory z owoców i warzyw, zarówno pasteryzowane, jak utrwalane dodatkiem cukru czy soli ustawiać trzeba rodzajami na półkach umocowanych przy jednej ze ścian. Warzywa korzeniowe i pory (po wykopaniu oczyszczone dokład­nie z ziemi) najlepiej się przetrzymują umieszczone w skrzyniach i przesypane suchym, czystym piaskiem. Ziemniaków nie należy wysypywać bezpośrednio na podłogę, ale do ażurowego pojemni­ka wykonanego z listew drewnianych. Cebulę można przechowy­wać zawieszoną na ścianie i osłoniętą papierem, w wiankach lub luzem w koszach. Warzywa kapustne układa się na ażurowych, wykonanych z cienkich listewek drewnianych półkach, oddalo­nych od półek na przetwory. Na półkach oprócz słoików z prze­tworami składa się owoce, tak żeby nie dotykały się wzajemnie, ogonkiem do góry. Do przechowywania nadają się jedynie zimo­we odmiany jabłek i gruszek, starannie zerwane, nie poobijane. Pamiętać przy tym należy, że piwnica, w której przechowuje się przetwory, warzywa i ziemniaki, musi być zabezpieczona przed dostępem światła. Dlatego okno trzeba zamalować ciemną farbą lub zawiesić na nim ciemną tkaninę. Jeżeli zima jest bar­dzo mroźna (poniżej —20°C), temperatura w piwnicy może się znacznie obniżyć, a niepożądany jest jej spadek do 0°C. Za­bezpieczamy więc pomieszczenie otulając okno najlepiej słomą lub sianem. W większych gospodarstwach domowych przechowuje się w pi­wnicy także kwaszonki w beczkach. Najlepiej przeznaczyć na nie jeden z rogów piwnicy, najbardziej oddalony od miejsca przecho­wywania warzyw korzeniowych i ziemniaków. W przypadku ko­nieczności umieszczenia w piwnicy opału, przeznacza się na ten cel miejsce blisko drzwi, składając węgiel w zasieku z desek. Raz do roku, najlepiej wiosną, po opróżnieniu piwnicy z zapasów, trzeba jej ściany pobielić wapnem. Pożądane jest także wydezyn-fekowanie pomieszczenia przed rozpoczęciem składowania zapa­sów. Dezynfekcję przeprowadza się przez tzw. siarkowanie, czyli spalenie odpowiedniej ilości siarki (w pojemniku żaroodpornym), której pary działają odkażająco. Ale cóż mają robić posiadaczki mini-piwnic w nowoczesnych blokach, nieprzystosowanych do przechowywania świeżych wa­rzyw i owoców. Trzeba powiedzieć, że piwnice, w których w okre­sie ogrzewczym utrzymują się temperatury rzędu 15°C, można wykorzystywać jedynie do przechowywania przetworów paste­ryzowanych (choć i dla nich odpowiedniejsze są niższe tempera­tury) zamkniętych hermetycznie. Żelazną rezerwę ziemniaków (na okres dużych mrozów) z biedą musimy tam umieścić, wsypu­jąc je do przewiewnego pojemnika. Warunkiem podstawowym będzie staranne, cotygodniowe przebieranie przechowywanych ziemniaków i usuwanie nadpsutych i niepewnych.

29.12.2010. 15:54