Zastosowanie osłon z folii

Różnego rodzaju tunele foliowe pozwalają na wcześniejszy wy­siew i wysadzanie rozsad. Folia zabezpiecza jednak rośliny je­dynie przed krótkotrwałymi przymrozkami, dochodzącymi do —3°C, i dlatego w końcu marca i na początku kwietnia możemy w ten sposób uprawiać tylko warzywa odporne na chłody, a więc: rzodkiewkę, marchew, pietruszkę, koper i cebulę z dymki. Najle­piej osłaniać uprawy wysiane na jesieni. Na początku kwietnia pod folią możemy wysadzać: sałatę, kalarepę, kalafiory i wczes­ne odmiany kapusty. Do uprawy roślin ciepłolubnych możemy zastosować folię dopiero pod koniec pierwszej dekady maja. Tu­nele wymagają jednak wietrzenia, w związku z czym bardzo absorbują działkowicza. Podobne przyśpieszenie uprawy warzyw, jak pod tunelami zimnymi, otrzymamy stosując folię perforowaną. Cienką folię (0,06—0,03 mm) kładzie się wówczas bezpośrednio na wysiane lub wysadzone rośliny, brzegi przysypując ziemią, aby zabezpie­czyć je przed wiatrem. Stwarza to warzywom korzystne warun­ki cieplne i wodne. Otworki w folii zapewniają wymianę powie­trza i zapobiegają przegrzaniu się roślin; przenika przez nie rów­nież woda deszczowa. Warzywa wysiane pod folią perforowaną szybko wschodzą, a wysadzone z rozsady łatwo się przyjmują. Pod folią perforowaną możemy uprawiać: rzodkiewkę, mar­chew, koperek, sałatę, kapustę, kalarepę, ogórki, cukinię, patti-sony. Okres przykrycia wynosi 2—3 tygodnie. Tylko ogórki i in­ne dyniowate przy przedłużających się chłodach trzymamy pod okryciem dłużej, nawet do 6 tygodni. Roślin pod folią perforowaną nie trzeba podlewać, gdy ziemia dobrze utrzymuje wilgoć. Ale równocześnie bardzo szybko rosną chwasty i musimy się liczyć z koniecznością dwukrotnego nawet pielenia. Wymaga to podniesienia brzegów folii. Folię zdejmujemy wówczas, gdy temperatura powietrza jest odpowiednia dla danej uprawy. Robimy to w dzień pochmurny, deszczowy, gdyż rośliny są wydelikacone i łatwo mogą zwiędnąć, na co szczególnie wrażliwe są ogórki. Jeśli długo utrzymuje się pogoda słoneczna, a folię trzeba zdjąć, dokonujemy tego wie­czorem i rośliny podlewamy. Folia cienka sprzedawana jest w formie rękawa o szerokości 1 m. Dziurkowanie musimy wykonać sami, nawijając folię na drewniany wałek i nawiercając otwory o średnicy 10 mm najle­piej przy użyciu wiertarki elektrycznej (w liczbie 50—100 szt./ 1 m2). Następnie folię zdejmujemy z wałka i rozcinamy z jed­nego boku. Uzyskanym w ten sposób pasem o szerokości 2 m możemy przykrywać zagonki o szerokości 1,6 m, licząc po 20 cm z boków na przykrycie ziemią. Rośliny nakrywamy dosyć luźno, w miarę ich wzrostu popuszczając zakład, który jest okryty ziemią. Folię możemy wykorzystać parokrotnie w ciągu wiosny. Ten sposób przyśpieszania warzyw jest dużo tańszy i mniej pracochłonny (nie wymaga wietrzenia), aniżeli użycie tuneli foliowych. Nie należy tylko przeceniać roli folii perforowanej, jako ochrony przed przymrozkami. Temperatura pod nią. jest tylko o 1—2°C wyższa niż temperatura otoczenia. W związku z tym roślin ciepłolubnych nie możemy wysadzać lub wysiewać dużo wcześniej niż to robimy bez osłon. Działanie osłon z folii polega przede wszystkim na stworzeniu odpowiedniego mikroklimatu i łagodzeniu różnic temperatury między dniem a nocą, a nie na zabezpieczeniu przed zimnem. Zbiór warzyw spod folii jest ok. 2 tygodnie wcześniejszy od roślin bez osłon, mimo że termin siewu lub sadzenia różni się tylko o 2—3 dni.

29.12.2010. 14:22