Z mianowanie

Nie możemy uprawiać na tym samym miejscu co roku tych samych lub pokrewnych gatunków roślin. Składa się na to wiele przyczyn. Do najważniejszych należą: — Jednostronne wykorzystanie składników pokarmowych. Rośliny o silnym, głębokim systemie korzeniowym czerpią skład­niki pokarmowe również z warstw głębszych. Niektóre warzywa mają zdolność wykorzystywania związków trudniej przyswajal- nych. Rośliny o słabym systemie korzeniowym wymagają lep­szego nawożenia w wierzchniej warstwie gleby. - Rozprzestrzenianie się chorób i szkodników właściwych dla danej grupy roślin. Silne zachwaszczenie pola pozostałe po niektórych warzy­wach. Sprzyjają zachwaszczeniu rośliny trudne do pielenia, a nie zacieniające gleby, np. groszek, a również warzywa o długim okresie wschodów. Wydzielanie przez korzenie niektórych roślin substancji szkodliwych dla nich samych i dla roślin pokrewnych. Wymagania roślin co do nawożenia obornikiem. W pierw­szym roku po zastosowaniu obornika uprawia się warzywa o du­żych wymaganiach pokarmowych i długim okresie .wegetacji, które zdążą jeszcze skorzystać ze składników pokarmowych uwolnionych z tego nawozu. Są to: cebula, ogórki, kalafiory, se­lery, pory i pomidory karłowe. Rośliny o krótkim okresie wege­tacji, wymagające dużej ilości łatwo dostępnych składników, takie jak sałata, szpinak, rzodkiewka, uprawiamy jako poplon po roślinach nawiezionych obornikiem lub wiosną w drugim roku po oborniku. W drugim roku — poza wymienionymi — możemy też upra­wiać rośliny" o głębokim systemie korzeniowym — pomidory wysokie, marchew, pietruszka, a także fasolę na zielony strąk, która mimo że wiąże za pomocą bakterii azot z powietrza, będzie wdzięczna za dobre stanowisko. W trzecim roku możemy uprawiać rośliny motylkowe i buraki. Zmianowanie jest więc konieczne, aby nawożenie organiczne było w pełni wykorzystane, aby nie rozprzestrzeniały się choroby i szkodniki roślin i aby ułatwić walkę z chwastami.

29.12.2010. 14:13