Uprawa i nawożenie

Kapusty nie sadzimy po innych roślinach kapustnych, ze wzglę­du na możliwość wystąpienia chorób (kiła kapuściana). Uprawa gleby musi być staranna i głęboka. Najlepsze stanowisko pod ka­pustę wczesną uzyskamy, przykopując na jesieni dobrze rozło­żony obornik. Jeżeli mamy na działce mocniejszą glebę — mo­żemy przeznaczyć dla tej rośliny miejsce w drugim roku po oborniku. W zależności od ilości obornika i od typu gleby, dajemy wiosną 1—2 kg/10 m2 mieszanek ogrodniczych, które głęboko mieszamy z ziemią za pomocą norkrosa. Ponieważ kapusta jest wrażliwa na brak wilgoci w glebie, unikamy wiosennego kopania. Nie znosi ona również gleby zakwaszonej, a więc w takiej sytuacji jesienią, szczególnie gdy dajemy małą dawkę obornika, stosujemy wapno w ilości 1,5 kg/10 m2. Nie sypiemy go nigdy na obornik, tylko najpierw mieszamy z glebą, a dopiero potem rozrzucamy obornik i przykopujemy. Kilka dni po przyjęciu się roślin, rośliny zasilamy krowiakiem lub saletrą amonową, w ilości 10 dag/10 m2. Po raz drugi rośli­ny zasilamy tą samą dawką po dwóch tygodniach.

29.12.2010. 14:35