Siew na rozsadniku

Rozsadnik jest to mały zagonek przeznaczony na wyproduko­wanie rozsady warzyw średniowczesnych i późnych. Przezna­czamy do tego celu miejsce osłonięte od wiatru, silnie nasło­necznione, z ziemią ciepłą i pulchną. Jesienią poprzedniego roku należy przykopać dobrze rozłożony obornik lub kompost w ilości 40 kg na 10 m2, a po pierwszych przymrozkach zagonek okryć liśćmi. Zdejmujemy je wczesną wiosną, wyrównujemy powierzch­nię, rozsiewamy nawozy mineralne, najlepiej mieszanki ogrod­nicze w ilości 0,7—1 kg na 10 m2, dokładnie je mieszamy z ziemią przy pomocy norkrosa i grabimy. Zamiast obornika lub kompostu możemy dać wiosną mieszanki torfowo-mineralne w ilości 20—40 kg na 10 m2. Nasiona (uprzednio zaprawione) wysiewamy w rzędach wyznaczonych za pomocą sznurka lub znacznika co 10—15 cm. Siejemy je w rowki o odpowiedniej głębokości, przykrywamy nagarniając ziemię grzbietem grabi i uklepujemy. Po wysiewie rozsadnik podlewamy. Warzywa wysiane na rozsadniku pielęgnujemy szczególnie starannie, nie dopuszczając do zachwaszczenia i przesuszenia gleby. Gdy wzejdą zbyt gęsto, ostrożnie je przerywamy. Przed wysadzeniem rozsadę podlewamy obficie, bo wtedy można ją wyjąć razem z bryłką ziemi. Ze względu na możliwość prze­noszenia się chorób, rozsadnik co roku zakładamy w innym miejscu.

29.12.2010. 14:19