Siew do gruntu

Wykonujemy go podobnie jak na rozsadniku w dobrze upra­wioną glebie. Nawozy mineralne mieszamy z ziemią przy pomocy norkrosa i zaraz grabimy, aby zapobiec stratom wody. Nasiona wszystkich warzyw przed siewem zaprawiamy. Bardzo ważne jest przestrzeganie terminów i norm siewu (tab. 6). Warzywa przeważnie siejemy rzędowo lub gniazdowo na zagonkach, a na redlinach tylko wtedy, gdy ziemia jest podmokła. Na glebach lekkich redliny powodują zbytnie jej przesuszenie. Chwasty niszczymy jak najwcześniej, pielenie przeprowadza­jąc bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić korzeni młodych roślin. W rzędach chwasty usuwamy ręcznie, międzyrzędzia płytko mo-tyczymy. Nie powinno się zbyt często spulchniać gleby, szcze­gólnie lekkiej, gdyż prowadzi to do jej rozpylenia. Przeważnie wystarczy motyczenie przy okazji pielenia i przykrywania na­wozów po zasilaniu.

29.12.2010. 14:19