Przygotowanie rozsady w inspekcie

Inspekty na działce możemy zacząć zakładać w marcu. Skrzy­nię inspektową ustawiamy w kierunku wschód-zachód, niższym bokiem skierowując ją na południe, w miejscu jak najlepiej za­słoniętym od wiatru. Ustawiamy ją na podkładzie grzejnym o grubości ok. 20 cm z obornika, który poprzednio musi być dobrze zagrzany. Skrzynię również napełniamy zagrzanym obor­nikiem i nakrywamy oknami. Z boków robimy obkłady. Po kilku dniach obornik ponownie się zagrzewa, co poznajemy po paro­waniu przy podniesieniu okien. Wtedy nawóz w oknach dokład­nie udeptujemy, dajemy warstwę izolacyjną z liści i sypiemy ziemię. Do wysiewów w inspekcie potrzebna jest warstwa ziemi o grubości 10—12 cm, a do pikowania — 18—20 cm. Po 2—3 dniach ziemia jest ogrzana i gotowa do siewu. Do wysiewów nasion w inspektach najlepsze są substraty z tor­fów. Jeżeli ich nie mamy, możemy użyć ziemi inspektowej lub kompostowej zmieszanej z ziemią ogrodową, torfem i piaskiem w stosunku 1:2:2:1. Jeżeli nie mamy możliwości zdobycia kom­postu i torfu, to możemy do inspektu wziąć ziemię z pola, gdzie były uprawiane rośliny motylkowe (najlepiej lucerna), i dodać do niej piasku gruboziarnistego w stosunku 10:2. Ziemia ta nie powinna być zbyt ciężka. Każdy rodzaj ziemi należy odkazić przy pomocy Zaprawy Na­siennej T (400 g/m3) na co najmniej tydzień przed użyciem oraz zasilić nawozami mineralnymi, najlepiej mieszankami ogrodni­czymi (substratów nie trzeba zasilać). W zależności od składu ziemi, dajemy 0,5—1 kg nawozów mieszanych na 1 m3. Gdy ziemia jest zakwaszona, dodajemy wapno, ale powinno ono być w postaci kredy. Działa wtedy bardzo wolno i dawka 0,5— 0,75 kg/l m3 będzie przy ziemiach lekko zakwaszonych bardzo korzystna. Nawozy należy wymieszać z ziemią na 2 dni przed siewem. Zaprawione przeciw chorobom nasiona siejemy w rzędy co 5 cm, nie za gęsto, do skrzyneczek, tzw. bułgarek, wypełnio­nych ziemią i uklepujemy deseczką. Nasiona przykrywamy przez sito piaskiem lub ziemią zmieszaną z piaskiem. Skrzyneczki usta­wiamy w inspekcie, podlewamy, przykrywamy oknami i matami. Maty zdejmujemy z chwilą zaczęcia wschodów, ponieważ młode roślinki muszą mieć dużo światła. Maty oczywiście zakładamy o zmierzchu. Inspekt ostrożnie wietrzymy podnosząc okna od strony prze­ciwnej do kierunku wiatru. Gdy siewki zaczynają wykształcać pierwszy liść, należy je przepikować do doniczek lub bezpo­średnio do inspektu. Pikujemy za pomocą palca lub kołka, sta­rannie obciskając korzenie, które uprzednio należy skrócić o 1/3 długości, w wypadku gdy są tak długie, że podwijają się przy pikowaniu. Dalsza pielęgnacja polega na utrzymaniu odpowie­dniej temperatury, podlewaniu oraz w miarę potrzeby — zasi­laniu słabo rosnących roślin 0,5-procentowym roztworem Azo-foski (5 dag/10 1 wody). Trudno jest w jednej skrzyni inspektowej produkować rozsadę różnych gatunków, bo mają one odmienne wymagania co do temperatury. Najwięcej ciepła wymagają dyniowate (20°C w no­cy, 25°C w dzień), mniej pomidory (16—22°C), a najmniej kapustne i sałata (12—15°C). W związku z tym trzeba wybrać warzywa, na których najbardziej nam zależy, i razem produko­wać rośliny o podobnych wymaganiach cieplnych. Na 2 tygodnie przed wysadzaniem roślin w pole zaczynamy hartowanie roz­sady. Polega ono na ograniczeniu podlewania i stopniowym, co­raz silniejszym wietrzeniu aż do zdjęcia okien. Na 1 dzień przed wysadzeniem rozsadę bardzo mocno podlewamy.

29.12.2010. 14:18