Pielęgnowanie roślin warzywnych

Warzywa pielęgnujemy bardzo starannie w ciągu całego okre­su ich wzrostu i rozwoju. Szczególną uwagę zwracamy na pie­lęgnację siewek. Okres od siewu do wzejścia roślin wynosi 5—20 dni. Jest to czas wystarczający, aby ziemia- zaskorupiła się* i pokryła kiełkującymi chwastami. Skorupę tę trzeba znisz­czyć przez niezbyt głębokie wzruszanie gleby. » Do nasion warzyw długo wschodzących (marchew, pietruszka, cebula) dobrze jest dodać trochę nasion szybko kiełkujących, np. rzodkiewki, sałaty czy rzeżuchy, gdyż wówczas po trzech dniach mamy już wyznaczone rzędy i możemy delikatnie ruszyć ziemię. Po wzejściu roślin przy zbyt gęstych wschodach stosujemy prze-rywkę. Bardzo gęste wschody musimy przerywać dwu- lub trzy­krotnie. Warzywa przez cały okres wegetacji wymagają pielenia. Sta­rajmy się wykonywać ten zabieg, gdy chwasty są jeszcze bardzo małe, ażeby nie zabierały roślinom wody, światła i składników pokarmowych. Często również są one rozsadnikiem chorób i szkodników. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest podlewanie. Starajmy się podlewać warzywa wieczorem lub rano. W godzinach połud­niowych woda spowoduje poparzenie roślin i zeskorupienie gleby. Podlewamy niezbyt często, ale obficie. Częste, praktykowane czasem nawet codzienne „pokropienie" zagonków powoduje tylko psucie struktury gleby, a niewielka ilość wody szybko wysycha i rośliny nie mają z niej korzyści. Do zabiegów pielęgnacyjnych należy też nawożenie pogłówne krowieńcem albo saletrą amonową. Dokarmianie przeprowadzamy ostrożnie, aby nie uszkodzić liści. Pomidory, ogórki i sałatę podlewamy „pod korzeń", unika­jąc maczania liści. Używanie sitka i rozpryskiwanie wody powo­duje szybki rozwój chorób grzybowych i bakteryjnych. Ponieważ podlewanie jest zajęciem czasochłonnym, lepiej jest podlewać intensywnie co jakiś czas jedną tylko część działki.

29.12.2010. 14:21