Nawozy zielone

Nawozy zielone dostarczają dużej ilości masy organicznej. Przykopane w odpowiednim czasie ulegają szybko rozkładowi. Jeżeli w skład wysianej mieszanki wchodzą rośliny motylkowe, ziemia zostaje wzbogacona w azot. Zawartość innych składników mineralnych jest jednak mniejsza niż w oborniku. Glebę, na któ­rej chcemy wysiać nawozy zielone, musimy oczywiście nawieść nawozami mineralnymi. Należy tylko unikać stosowania ozimych nawozów zielonych, gdyż przykopywanie dużej masy roślin póź­ną wiosną bardzo przesusza glebę. Po zbiorze wczesnych plonów można wysiewać wykę jarą z peluszką (150 g na 10 m2), łubin żółty (250 g na 10 m2), facelię (20 g na 10 m2), perko (20 g na 10 m2) lub gorczycę białą (15 g na 10 m2). Przykopujemy rośli­ny w momencie, gdy mają największą ilość masy zielonej, są so­czyste i miękkie. Duża wilgotność w czasie tego zabiegu ma ko­rzystny wpływ na szybki ich rozkład. Dobrze nawieziony, bujny i na czas przykopany nawóz zielony ma działanie podobne do działania obornika.

29.12.2010. 14:16