Nawożenie organiczne

Warzywom potrzebne jest zarówno nawożenie organiczne, jak i mineralne. Ponieważ rośliny mogą odpowiednio wykorzystywać składniki mineralne tylko z podłoża zasobnego w próchnicę, mu­simy dostarczać glebie i nawozów organicznych, które podniosą zawartość próchnicy, i nawozów mineralnych, które uzupełnią braki poszczególnych składników. Nawożenie trzeba koniecznie stosować w odpowiednich dawkach, proporcjach i we właści­wych terminach. Na działce szczególnie ważne jest stosowanie nawozów orga­nicznych. Wpływają one na poprawę fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby. Stanowią ponadto nie tylko źródło takich składników pokarmowych, jak azot, fosfor, potas, magnez, wapń oraz mikroelementy, lecz przede wszystkim próch­nicy i potrzebnych mikroorganizmów. Próchnica jest niezbęd­nym składnikiem gleby. Dzięki rozdrobnieniu ma dużą zdolność pochłaniania i zatrzymywania wody wraz z rozpuszczonymi w niej składnikami pokarmowymi. Zabezpiecza korzenie przed uszkodzeniem zbyt dużym stężeniem roztworu glebowego, a za­razem chroni składniki pokarmowe przed wypłukaniem. Próch­nica skleja drobne części mineralne gleby i w ten sposób przy­czynia się do powstawania jej gruzełkowatej struktury. Dzięki ciemnej barwie powoduje szybsze nagrzewanie się podłoża. Do nawozów organicznych zaliczamy: obornik, kompost, torf, miał węgla brunatnego, korę drzew, trociny oraz nawozy zielone.

29.12.2010. 14:13