Kapusta wczesna

Odmiany kapusty wczesnej mają okres wegetacji (od wysadze­nia do zbioru) trwający 70—90 dni. Dają niewielkie, dość luźne głowy, nie nadające się do kwaszenia ani przechowywania. Odmiany Ditmarska Najwcześniejsza. Pierwszy Zbiór. Stulecie Ulricha. Agat F,. Najwcześniejszą jest odmiana Agat Fi, wymagająca jednak do­brych warunków glebowych. Wymagania klimatyczne i glebowe Kapusta głowiasta nie jest wrażliwa na chłody i przymrozki. Zbyt długie jednak hartowanie rozsady w połączeniu z przecią­gającymi się chłodami po wysadzeniu do gruntu może spowodo­wać wybijanie w pędy nasienne. Wtedy oczywiście nie otrzy­mamy główek nadających się do spożycia. Kapusta wczesna udaje się na glebie żyznej i łatwo nagrzewa­jącej się na wiosnę. Ma duże wymagania co do wody.

29.12.2010. 14:35