Inne nawozy organiczne

Węgiel brunatny. Jest to materiał odpadowy z kopalń węgla brunatnego. Jako nawóz organiczny można stosować drobną frak­cję o średnicy poniżej 2 cm. Jest bogaty w wapń, magnez i mi-kroskładniki. W mniejszych ilościach zawiera wszystkie skład­niki. Bardzo wydatnie poprawia własności fizyczne i chemiczne gleby. Działanie jego jest długotrwałe (kilka lat). Miał węgla brunatnego stosuje się jesienią, w dawkach 20—80 kg na 10 m2, mieszając go z glebą i przykopując. Ponieważ jest substancją mało uwodnioną, przed przykopaniem należy miał dobrze zwil­żyć wodą. Obecnie można go nabyć tylko w kopalniach węgla brunat­nego w Koninie, Pątnowie i Turoszowie, ale w przyszłości będzie rozprowadzany, podobnie jak inne nawozy. Ma być też w sprze­daży kompleksowy nawóz składający się z węgla brunatnego oraz jego popiołów, uzupełniony nawozami mineralnymi. Będzie to pełny nawóz mineralno-organiczny o dużych właściwościach od­kwaszających, stosowany co 2—3 lata w ilości 10 kg na 10 m2. Kora drzew jest również doskonałym nawozem organicznym. Można ją nabyć w formie przekompostowanej lub świeżej m.in. w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Ostrołęce, Świeciu i Niedomicach i stosować podobnie jak węgiel brunatny. Obydwa te nawozy używa się również do ściółkowania warzyw. Po ich sprzęcie glebę należy przekopać razem z użytym materiałem organicznym. Jako nawóz można stosować również trociny, słomę, pażdzie-rze lniane i inne materiały organiczne. Trzeba tylko pamiętać, że przy mało rozłożonych materiałach należy zwiększyć nawo­żenie azotowe,.żeby nie zubożyć ziemi w początkowej fazie roz­kładu nawozu organicznego.

29.12.2010. 14:16