Cykoria sałatowa

Częścią jadalną cykorii są wybielone główki, wyrastające w cza­sie pędzenia z korzeni. Jest to roślina dwuletnia.
Odmiany

Uprawia się prawie wyłącznie odmianę Witloof — o długich korzeniach i silnie zwiniętych główkach, długości ok. 15 cm.
Wymagania klimatyczne i glebowe

Cykoria nie ma dużych wymagań cieplnych. Nie jest wrażliwa na jesienne chłody i przymrozki. W sierpniu i we wrześniu in­tensywnie rośnie i ma duże zapotrzebowanie na wodę. Lubi gle­by piaszczysto-gliniaste i próchniczne, o odczynie obojętnym.
Uprawa i nawożenie

Uprawa gleby pod cykorię musi być głęboka. Siejemy ją w dru­gim roku po oborniku, dając nawozy mineralne, najlepiej w po­staci mieszanek ogrodniczych w ilości 1,2—1,6 kg/m2 (tabela 3). Po przerywce cykorię dokarmiamy saletrą amonową w ilości 1 dag/l m2. Siew, pielęgnacja, zbiór Cykorię wysiewa się wprost do gruntu od połowy maja do połowy czerwca w rzędy co 25 cm. Kiełkuje na świetle. Po wzejściu rośliny przerywamy co 6—8 cm, zasilamy i pielimy. Gdy w sierpniu i wrześniu jest sucho, podlewamy. Korzenie wykopu­jemy w końcu października lub na początku listopada, obcinając liście 3—5 cm nad główką, której średnica powinna wynosić 3—7 cm. Przechowujemy je w piwnicy lub zadołowane w gruncie. Pędzenie zaczynamy od połowy listopada przez całą zimę. Można to robić w każdym pomieszczeniu, w którym udaje się uzyskać temperaturę 10—25°C. Korzenie przeznaczone do pędzenia sor­tujemy, odrzucając zgniłe i uszkodzone, a następnie układamy ścisło jeden koło drugiego, rzędami nieco ukośnie, przysypujemy nieco wilgotną, lekką ziemią lub piaskiem na głębokość 20 cm. Powoduje to tworzenie się ścisłych główek i wybielenie pędów. Temperatura na początku powinna wynosić 10°C, a po tygodniu podnosimy ją stopniowo do 15"—25°C (przy niższych tempera­turach cykoria rośnie dużo wolniej). Pędzenie cykorii trwa 3—4 tygodnie. Wówczas główki (o długości 15—20 cm) ostroż­nie wyjmujemy z ziemi, odcinamy ostrym nożem od korzenia i delikatnie oczyszczamy z zabrudzonych liści.

29.12.2010. 15:01