Seler korzeniowy


Odmiany

Jabłkowy — kuliste, nieduże zgrubienie. Odmiana wczesna, dobra również na przechowanie. Odrzański — zgrubienie duże, kuliste. Odmiana wczesna, plen­na, dość dobra na przechowanie. Non Plus Ultra — zgrubienie kuliste, średniej wielkości. Odmiana wczesna, dobrze się przechowuje. Globus — zgrubienie kuliste, dość małe, nieliczne korzenie boczne. Odmiana wczesna, niezbyt dobrze się przechowuje.
Wymagania klimatyczne i glebowe oraz nawożenie

Selery korzeniowe mają podobne wymagania jak selery na­ciowe, potrzebują tylko nieco mniejszej ilości azotu. Zasilamy je dwukrotnie saletrą amonową w dawce 2 dag/l m2.
Uprawa

Wysiewamy i pikujemy seler korzeniowy tak samo jak nacio­wy. Przy pikowaniu unikamy silnego skracania korzonka, gdyż wpływa to źle na zawiązywanie zgrubienia. Selery wysadzamy do gruntu w drugiej połowie maja w rozstawie 40 x 20 cm, nie głębiej niż rosły w skrzyneczkach czy w inspekcie. W ciągu lata zbieramy je przerywając co drugą roślinę w rzę­dzie, w końcu października selery ostrożnie wykopujemy, aby nie uszkodzić zgrubienia. Jeżeli chcemy przechowywać je w piw­nicy, obcinamy korzenie, tak aby nie skaleczyć zgrubienia, a liś­cie obrywamy. Przesypujemy wilgotnym piaskiem.

29.12.2010. 15:17