Sałata krucha

Sałata krucha tworzy znacznie większe główki, które trudniej wybijają w pędy nasienne. Możemy ją uprawiać w okresie let­nim, kiedy — ze względu na dłuższy dzień — trudno uzyskać główki sałaty masłowej. Ma liście sztywne, grube, kruche, bar­dzo soczyste i smaczne. Odmiany najpopularniejsze to: Golden State — duże, kuliste główki o ciężarze ok. 700 g, koloru jasnozielonego. Odmiana nadaje się do uprawy późną wiosną i w lecie. Vanguard — główki duże, owalne, o ciężarze 700 g, koloru szarozielonego. Liście wewnątrz główki żółtawe. Odmiana do uprawy na zbiór jesienny. Climax — główki duże, lekko wydłużone, ciemnozielone. Liś­cie silnie pofałdowane. Nadaje się do uprawy z siewu wprost do gruntu. Sałata krucha ma wymagania zbliżone do sałaty masło­wej. Ze względu na dłuższy okres wegetacji, wysiewamy ją od połowy marca do połowy kwietnia i od połowy maja do połowy czerwca. Od połowy kwietnia do połowy maja nie wysiewamy tego warzywa, gdyż wówczas wiązanie główek często przypada na okres suszy. Ponadto mamy wtedy najdłuższy dzień i naj­wyższą temperaturę, a czynniki te źle wpływają na wiązanie główek. Produkcja rozsady doniczkowej trwa ok. 8 tygodni. Wysadzamy ją do gruntu w rozstawie 45x35 cm. W tych samych terminach możemy sałatę kruchą wysiewać na miejsce stałe w glebę bardzo dobrze uprawioną i odpowiednio wilgotną. Wysiewamy ok. 2 g na 10 m2 w rzędy co 45 cm na głębokość 0,5 cm. Po wzejściu roślinki przerywamy na od­ległość 30 cm. Sałata z siewu wprost do gruntu wiąże mniejsze główki. Zbiór staramy się przeprowadzać, gdy rośliny są suche, najle­piej więc w godzinach południowych. Główki mniej się wtedy kruszą i lepiej przechowują. Sałatę przetrzymywać można przez kilka dni w temperaturze 0—1°C przy dużej wilgotności. Naj­lepiej zawiniętą w wilgotny papier włożyć do woreczka folio­wego i schować do lodówki.

29.12.2010. 14:58