Rzeżucha

Jest to niewielka roślina o delikatnych liściach, dawniej po­wszechnie uprawiana. Ma bardzo krótki okres wegetacji, rośnie na każdej glebie. Uprawa jej jest bardzo prosta, a wartość od żywcza — duża. Warto więc siać rzużuchę nie tylko w okresie Wielkanocy, ale i na działce, bo jest smaczna i zdrowa.
Wymagania klimatyczne i glebowe

Rzeżucha lubi dość niskie temperatury. Kiełkuje już przy kilku stopniach powyżej 0°C, a najlepiej rośnie w temperaturze 12—15°C. Przy niższej temperaturze ma bardzo ostry smak, a przy przekraczającej 18°C wybija w pędy nasienne. Rzeżucha ma duże zapotrzebowanie na wodę. Co do gleby nie ma żad­nych wymagań. Rośnie na każdym wilgotnym stanowisku.
Nawożenie

Gleby pod rzeżuchę możemy zupełnie nie nawozić. Na bardzo słabych ziemiach dajemy przed siewem saletrę amonową w iloś­ci 1—1,5 dag/l m2.
Siew, pielęgnacja, zbiór

Siejemy rzeżuchę jak najwcześniej na wiosnę w rzędy co 15 cm, bardzo płytko, zużywając 10 g/l m2. Aby uzyskać ciągłość zbio­ru, siew powtarzamy co 10 dni przez cały sezon wegetacyjny, który trwa 14—20 dni. Pielęgnacja roślin polega na pieleniu i pod­lewaniu. Nie stosujemy żadnych zabiegów chemicznych. Jeśli pojawiają się pchełki, zwalczamy je zraszając rośliny wodą (naj­lepiej w godzinach południowych). Gdy roślinki mają 6—8 cm, ścinamy je nożyczkami lub nożem. Rzeżuchę można również wysiewać w domu w różnego rodzaju miskach, talerzach i pojemnikach, wyścielonych wilgotną ligniną lub innym podłożem (ziemia, torf, trociny, rozdrobnione gazety itp.) o minimalnej grubości 1,5 cm. Zwiększamy wówczas ilość nasion do 200 g/l m2, podłoże dobrze nasączamy wodą i siejemy nasionka bardzo gęsto, niczym ich nie przykrywając. Pojemniki stawiamy w ciepłym miejscu. W temperaturze 20—22°C rze­żucha wschodzi w ciągu 2 dni. Przenosimy ją wówczas w jasne miejsce, starając się utrzymać temperaturę 12—15°C i odpo­wiednią wilgotność. Zimą rzeżucha jest gotowa do zbioru po 12 dniach, w okresie letnim — po 6 dniach. Są to warzywa, których częścią jadalną jest zgrubiały korzeń. Zaliczamy do tej grupy: marchew, pietruszkę, seler korzeniowy, burak ćwikłowy, skorzonerę, salsefię i pasternak.

29.12.2010. 15:10