Rzepa

Rzepa ma dużą wartość odżywczą. Możemy ją uprawiać jako przedplon lub poplon.
Odmiany

Schneeball (Śnieżka) — odmiana wczesna, o zgrubieniu ku­listym, białej skórce i białym delikatnym miąższu. Goldball (Złota Kula) — odmiana późna, o zgrubieniu kulistym, żółtej skórce i intensywnie żółtym miąższu.
Wymagania klimatyczne i glebowe

Nasiona kiełkują już w temperaturze 2—3°C. Młode rośliny wytrzymują przymrozki do —4°C, starsze znoszą również —8°C. Do wzejścia rzepa ma dość duże zapotrzebowanie na wodę. Gdy rośliny są starsze, susza im nie szkodzi. Nie ma du­żych wymagań glebowych. Udaje się na każdej ziemi z wyjąt­kiem zbyt ciężkich. -
Uprawa i nawożenie

Rzepa wymaga gleby głęboko spulchnionej. Uprawiamy ją w drugim lub trzecim roku po oborniku, dając nawożenie mine­ralne jak pod rzodkiewkę. Nie należy jej uprawiać po innych rzepowatych ani po kapustnych.
Siew, pielęgnacja, zbiór

Odmianę wczesną wysiewamy jak najwcześniej, odmianę póź­ną w lipcu i do połowy sierpnia. Siejemy w rzędy co 20 cm (odmiany wczesne) lub co 40 cm (odmiany późne). Po wzejściu przerywamy rośliny zostawiając je w rzędzie co 10 cm. Pielimy je, spulchniamy międzyrzędzia i podlewamy-w fazie siewek i pod koniec wzrostu zgrubienia. Rzepę wczesną zbieramy w czerwcu, a poplonową — jesienią. Dość trudno się przechowuje.

29.12.2010. 15:42