Portułaka warzywna

Jest to roślina o mięsistych łodygach i liściach. Ma dużą war­tość odżywczą, a uprawa jej jest łatwa. Z tych względów za­sługuje na rozpowszechnienie.
Wymagania klimatyczne i glebowe

Portułaka wymaga do kiełkowania wysokiej temperatury — powyżej 20°C. Lubi ziemie ciepłe, próchniczne, zasobne w wodę. Uprawiamy ją w pierwszym lub w drugim roku po oborniku. Bardzo dobrze reaguje na wiosenne nawożenie kompostem i na­wozy mineralne (tabela 3). Dwa tygodnie po wzejściu roślin zasilamy je saletrą amonową w ilości 1 dag/l m2.
Siew, pielęgnacja, zbiór

Portulake wysiewamy w maju w rzędy co 30 cm w ilości 1 g/l m2. Nasionka jej są bardzo drobne. Nie przykrywamy więc ich ziemią, tylko lekko ugniatamy odwróconymi grabiami. Pielęgnacja polega na podlewaniu, zasilaniu roślin i pieleniu. Rosną szybko i po 4—8 tygodniach możemy ścinać rośliny na wysokości 3—4 cm od ziemi. Po ścięciu przykrywamy je war­stwą ziemi o grubości 1 cm i podlewamy. Wypuszczą wtedy nowe pędy. Mamy w ten sposób 2—3 zbiory w ciągu sezonu. Portulake możemy również wysiewać od maja kilkakrotnie co 2—3 tygodnie, uzyskując stale to bardzo smaczne warzywo.

29.12.2010. 15:06