Pietruszka naciowa

Pietruszka naciowa nie tworzy zgrubiałych korzeni, tylko wy­twarza dużą rozetę kędzierzawych liści o silnym aromacie, bar­dzo bogatych w witaminy. U nas uprawia się odmianę Para-mount — o liściach silnie kędzierzawych, barwy ciemnozielo­nej. Rozeta składa się z ponad 30 liści.
Wymagania klimatyczne i glebowe

Pietruszka naciowa jest wytrzymała na niskie temperatury i może zimować w gruncie. Pod lekkim okryciem z liści za­chowuje zieloną nać, z której możemy korzystać całą zimę. Jest wrażliwa na brak wody w glebie. Lubi ziemię żyzną, niezbyt ciężką, próchniczną.
Uprawa i nawożenie

Uprawa gleby pod pietruszkę naciową powinna być głęboka i staranna. Siejemy ją w drugim roku po nawozach organicznych. Dajemy również nawozy mineralne (tabela 3), które dokładnie i głęboko mieszamy z glebą, gdyż pietruszka jest wrażliwa na zasolenie gleby. Po wschodach i przerywce rośliny zasilamy sa­letrą amonową w ilości 1 dag/l m2. Siew, pielęgnacja, zbiór Pietruszkę wysiewamy wczesną wiosną, gdy tylko gleba obe­schnie, w rzędy co 30 cm. Na 1 m2 wysiewa się 0,6 g nasion na głębokość 1 cm. Nasiona zaprawiamy Zaprawą Nasienną T lub Funabenem T. Ma ona długi okres wschodów i dlatego dobrze jest domieszać trochę nasion rzodkiewki lub sałaty, które szybko wzejdą i wyznaczą rzędy. Pietruszkę przez cały okres wegetacji starannie pielimy, gdyż jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie. Po wzejściu roślinki przerywamy na odległość 10—12 cm. Mo­żemy zbierać ją kilkakrotnie w ciągu lata. Można również wyko­pać rośliny przed mrozami, ściąć nać w odległości 1 cm nad główką, posadzić po kilka sztuk do doniczki i postawić w domu na oknie. Natkę gotową do zbioru będziemy mieli po upływie ok. 30 dni. Najlepiej pędzić pietruszkę w temperaturze 15°C.

29.12.2010. 15:03