Papryka

Papryka to warzywo najbogatsze w witaminy, dość znane i chętnie jadane. Nie każdy jednak wie, że można je uprawiać również na działce, a nie tylko w Bułgarii, na Węgrzech czy w Rumunii. Owoce wyprodukowanej przez nas papryki nie będą może tak piękne, jak te importowane, ale równie bogate w wi­taminy.
Odmiany

Najlepiej udają się odmiany wyhodowane w Polsce: Poznańska Słodka — odmiana obficie owocująca. Owoce kształtu stożkowatego, średnio duże, początkowo są zielone, w miarę dojrzewania żółkną, aż do uzyskania koloru jasnoczer-wonego. Odmiana wczesna zaczyna owocować przy końcu lipca. Wysokość roślin ok. 40 cm. Długa z Mor — odmiana dość plenna, półsłodka, nieco póź­niejsza, o wysokości ok. 80 cm, dająca długie, wąskie, lekko zgięte owoce, bardzo smaczne. Owoce początkowo ciemnozielone, przy dojrzewaniu nabierają od razu barwy ciemnoczerwonej. Bronowicka — odmiana ostra, bardzo plenna, dobrze znosząca nasz klimat. Owoce małe, wydłużone, barwy jaskrawoczerwonej, używane jako przyprawa. Oprócz odmian polskich możemy uprawiać niektóre odmiany bułgarskie, które udają się jednak tylko przy ciepłym lecie. Naj­bardziej polecana jest odmiana: Shumenski Ratund — odmiana pomidorowa, o dużych, okrąg­łych, lekko spłaszczonych, żebrowanych, mięsistych owocach.
Wymagania klimatyczne i glebowe

Papryka ma duże wymagania cieplne. Optymalna dla niej tem­peratura wynosi 20—25°C, poniżej 15°C rośnie bardzo słabo. Ma również duże wymagania glebowe — potrzebuje ziemi żyz­nej , próchnicznej, nie kwaśnej i dostatecznie wilgotnej. Na dział­ce wybieramy dla niej miejsce osłonięte z południową wystawą. Papryka bardzo dobrze udaje się w tunelach foliowych.
Uprawa i nawożenie

Uprawa i nawożenie papryki — podobne jak u pomidorów karłowych. Wysadzamy rozsadę w ostatnich dniach maja lub na początku czerwca, można więc uprawiać to warzywo po rośli­nach o krótkim okresie wegetacji. Papryka bardzo wdzięczna jest za zasilanie krowieńcem.

29.12.2010. 14:46