Ochrona poszczególnych grup warzyw

Roślin kapustnych nie należy uprawiać na glebach podmo­kłych ani kwaśnych, gdyż sprzyja to występowaniu kiły kapuś­cianej, rośliny więdną, a na korzeniach pojawiają się duże na­roślą. Przed siewem nasiona zaprawiamy zaprawami grzybobój­czymi, przed sadzeniem rozsadę zaprawiamy środkami owadobój­czymi. Sadzimy zdrową rozsadę, odrzucając egzemplarze z czar­nym przewężeniem przy korzeniu (czarna nóżka). Mszyce, które u kapustnych umieszczają się na dolnej stronie liści, zwalczamy jak najwcześniej. Gdy pojawią się gąsienice bielinka i piętnówki (wszystkie wylęgną się z jaj), stosujemy oprysk Dipelem. Jeśli szkodniki te atakują w małym nasileniu, niszczymy je ręcznie. Zamiast Dipelu możemy stosować Foschlor lub Metox.
Ochrona warzyw psiankowatych

Pomidory, papryka i oberżyna porażone są przez wiele chorób. W kilka dni po przyjęciu się rozsady rośliny dokładnie oglądamy, usuwając egzemplarze silnie porażone przez choroby wirusowe i zgorzel podstawy łodyg. Od połowy czerwca, a najpóźniej przy pojawieniu się pierwszych plam na liściach, systematycznie opry­skujemy pomidory co 10—14 dni. Pierwsze dwa opryski dobrze jest przeprowadzić Miedzianem, następnie stosujemy Dithane M-45, Cynkotox lub Cynkomiedzian. Opryski zapobiegają poja­wieniu się zgorzeli łodyg, gniciu owoców, suchej i białej plami­stości liści oraz zarazie ziemniaczanej. Przy braku w glebie wap­nia, nadmiarze azotu lub przy niedoborze wody, na pomidorach występuje sucha zgnilizna owoców. Na wierzchołku owocu wy­stępują początkowo niewielkie plamy, które potem powiększają się, zapadają i przybierają barwę ciemnoszarą. Mogą one wystę­pować na całym gronie. Gdy tylko zaobserwujemy pierwsze chore egzemplarze, opryskujemy pomidory, szczególnie grona, 0— 5-procentowym roztworem chlorku wapnia i regularnie podle­wamy rośliny. Mszyce niszczymy za pomocą Pirymoru, a stonkę — jeżeli się pojawi — zbieramy ręcznie (atakuje ona głównie oberżynę). Do ochrony pomidorów gruntowych nie używamy Topsinu M.
Ochrona warzyw dyniowatych

Nasiona wszystkich dyniowatych zaprawiamy Nexionem L. Dalszej ochrony wymagają jedynie ogórki. Od początku czerwca co 7 dni opryskujemy je Miedzianem 50 przeciw kanciastej pla­mistości. Od drugiej połowy lipca do oprysków używamy Top-sinu M, Funabenu 50 lub Dithane M-45 przeciwko antraknozie, parchowi dyniowatych i szarej pleśni. W drugiej połowie lata, gdy wystąpi mączniak prawdziwy (białe naloty na młodych liściach), stosujemy do oprysków Top-sin M, Siarkol Extra albo Funaben 50. Gdy wystąpi przędziorek (czerwony pajączek), ogórki opryskujemy Roztoczolem extra płynnym 8 (wcześniejsze stosowanie Topsinu lub Funabenu 50 bardzo ogranicza występowanie pajączka). Wszelkie zabiegi pie­lęgnacyjne i zbiory ogórków przeprowadzamy dopiero po obe­schnięciu rosy. Ogórków nie podlewamy na liście, tylko pod roślinę. Ochrona warzyw liściowych Warzywom liściowym (szczególnie sałatom) zagrażają szkod­niki glebowe, które wyłapujemy na przynęty. Niszczymy również ślimaki. Przy wystąpieniu na spodniej stronie liści sałaty, endy­wii lub karczocha białawego nalotu (mączniak rzekomy), usu­wamy porażone liście, opryskujemy Dithane M-45 i ograniczamy zasilanie azotem. Stosujemy kilkuletnie zmianowanie. Mszyce niszczymy Pirymorem, pamiętając o okresie karencji.
Ochrona warzyw cebulowych

Nasiona cebuli sianej do gruntu zaprawiamy Primicidem 20 i zaprawą Funaben T. Od końca czerwca cebulę opryskujemy Dithane M-45 lub Cynkotoxem co 7—10 dni. Zapobiega to mącz-niakowi rzekomemu. Cebulę dymkę przeglądamy i usuwamy egzemplarze chore na mączniaka. W wypadku masowego pojawienia się śmietki, rzędy dymki podlewamy w połowie maja roztworem Foschloru 0,1%
Ochrona warzyw korzeniowych

Nasiona przed siewem zaprawiamy Zaprawą Nasienną T lub Funabenem T. Gdy na skorzonerze wystąpi biała rdza, obrywamy i palimy porażone liście. Selery korzeniowe opryskujemy od lip­ca Ditchane M-45 co 10 dni przeciwko septoriozie. Selerów liś­ciowych nie opryskujemy! Na marchwi, pietruszce i selerach może wystąpić szkodnik powodujący robaczywienie korzeni. Za­pobiegamy temu przez rzadki siew i wybranie do uprawy miej­sca przewiewnego. Marchwi w miarę dorastania nie należy przerywać, gdyż zwa­bia to szkodniki. Najlepiej stosować odmiany o różnym okresie wegetacji i starać się sprzątać cały plon jednocześnie.

29.12.2010. 14:33