Marchew

Marchew jest znanym, cennym warzywem o bardzo dużej war­tości odżywczej. Łatwo ją uprawiać, a pochodząca z działki jest świeża i zdrowa.
Odmiany

Paryska — korzeń okrągły o średnicy 5 cm. Odmiana bardzo wczesna, inspektowa, nadająca się również do uprawy w gruncie. Duwicka — korzeń gruby, krótki, stożkowaty. Odmiana do wczesnej uprawy gruntowej. Amsterdamska. — korzeń długi, cienki. Odmiana do wczesnej uprawy gruntowej, zwłaszcza na lekkich glebach. Pierwszy Zbiór — korzeń walcowaty, dość duży. Odmiana na zbiór wiosenny i średniopóźny. Nantejska — korzeń walcowaty. Odmiana na zbiór letni i je­sienny. Lenka — odmiana podobna do Nantejskiej. Bardzo dobra do przechowania. Selecta — korzeń długi, wysmukły. Odmiana na zbiór jesienny. Dość dobrze się przechowuje. Nord — korzeń półdługi, kształtny. Odmiana na zbiór jesienny, bardzo smaczna. Dobrze się przechowuje. Bercoro — korzeń krótki, gruby, walcowaty. Odmiana na zbiór jesienny i do przechowania zimowego. Perfekcja — korzeń długi, walcowaty, kształtny. Odmiana póź­na na zbiór jesienny, dobrze się przechowuje. Amager — korzeń dość długi, zwężający się ku dołowi. Od­miana w smaku mało delikatna, jest dość twarda, ale bardzo dobrze się przechowuje aż do wiosny.
Wymagania klimatyczne i glebowe

Marchew najlepiej rośnie w temperaturze umiarkowanej 15—21 °C. Lubi glebę średnio wilgotną. Największe zapotrzebo­wanie na wodę ma w okresie silnego wzrostu korzenia. Udaje się na każdej glebie z wyjątkiem ziem ciężkich, podmokłych i kwaśnych.
Uprawa i nawożenie

Marchew korzeni się głęboko, więc gleba musi być głęboko uprawiona. Można ją uprawiać na tym samym miejscu co 4 lata. Uprawiamy ją w drugim lub trzecim roku po nawożeniu orga­nicznym. Nawozy mineralne głęboko mieszamy z ziemią. Po prze-rywce marchew dokarmiamy saletrą amonową w ilości 1 dag/ 1 m2.
Siew, pielęgnacja, zbiór

Marchew wysiewamy bardzo wczesną wiosną. Gdy chcemy to warzywo przechować przez zimę, opóźniamy siew do maja. .Na­siona zaprawiamy i mieszamy z niewielką ilością nasion rzod­kiewki lub sałaty. Odmiany bardzo wczesne (Paryska i Duwicka) możemy wysiewać w rzędy co 15 cm, odmiany późniejsze i późne — co 25 cm. Marchew kiełkuje bardzo długo, bo ok. 1 mie­siąca. Nie" dopuszczamy do zaskorupienia gleby i do zachwasz­czenia, na które marchew jest wrażliwa. Motyczymy bardzo płytko. Po wzejściu roślinki kilkakrotnie przerywamy, zostawia­jąc odległość 3—5 cm. Marchew na zbiór wiosenny możemy siać również jesienią tuż przed mrozami (listopad, grudzień), tak by nasiona nie skiełko­wały przed zimą. Wiosną marchew zaczyna wówczas wegetację bardzo wcześnie, już przy 4—5°C i zbiór jest o 2 tygodnie wcześniejszy w porównaniu z siewem wiosennym. Na zimę sie­jemy odmiany wczesne i średniowczesne, np. Amsterdamska, Pierwszy Zbiór, Nantejska. Ilość nasion wysiewanych na 10 m2 wynosi 6—8 g, gdy siejemy w rzędy co 25 cm, a 10 g — gdy siejemy w rzędy co 15 cm i przy siewie ozimym. Zbiór marchwi zaczyna się w czerwcu i trwa przez całe lato do końca października. Gdy wyrywamy marchew, wybierając większe korzenie, należy dokładnie zasypać i ugnieść powstały dołek. Inaczej młode, rosnące jeszcze korzenie są atakowane przez połyśnicę marchwiankę, która powoduje ich robaczywienie. Z tego względu lepiej mieć 2—3 odmiany różniące się terminem dojrzewania i zbierać marchew ,,za koleją", a nie z przerywki.

29.12.2010. 15:11