Kartoflanką

Są to kuliste, trochę spłaszczone cebulki barwy żółtawej lub brązowoczerwonej, rosnące w gniazdach po kilkanaście sztuk. Mają one ostry smak. Kartoflanka ma mniejsze wymagania gle­bowe i cieplne niż cebula. Nawozi się ją podobnie. Zbiera się cebulki po zaschnięciu szczypioru i dosusza. Większe przezna­cza się do spożycia, mniejsze służą do rozmnażania. Możemy je sadzić jesienią w końcu października lub wczesną wiosną.

29.12.2010. 14:52