Kapusta pekińska

Kapusta pekińska tworzy wydłużone, dość luźne główki koloru jasno lub ciemnozielonego, na których wyraźnie zaznaczają się płaskie, szerokie nerwy środkowe liści. Wysokość główki wy­nosi ok 40 cm, waga 0,5—1,5 kg. Warzywo to ma wiele zalet i jego łatwa uprawa zasługuje na szerokie upowszechnienie w ogródkach działkowych. Jest smaczne i wartościowe pod wzglę­dem odżywczym. Uprawiamy je jako poplon, wysiewając od razu na miejsce stałe. Zbiór kapusty pekińskiej przypada na późną jesień (październik — listopad), co jest wielką jej zaletą, ze względu na brak w tym okresie świeżych zielonych warzyw. Jadamy ją przede wszystkim na surowo.
Odmiany

Siao-bei-bau-tou — odmiana wcześniejsza, o okresie wege­tacji 80 dni, główki jasnozielone, grube, u góry rozszerzone. Chih-Li~| — odmiany późniejsze, o okresie wegetacji 90—120 Pe-Tsai | dni, główki ciemnozielone, bardziej wydłużone, CantonJ zamknięte u góry.
Wymagania klimatyczne i glebowe

Kapusta pekińska ma słaby system korzeniowy i dlatego wy­maga gleby próchnicznej i zasobnej w wierzchniej warstwie. Bar­dzo jest wdzięczna za podlewanie. Dobrze znosi krótkotrwałe przymrozki (do —4°C). Jest wrażliwa na wiatry, które łatwo przewracają dość dużą i ciężką roślinę. Pod jej uprawę więc wybieramy miejsce osłonięte.
Uprawa roli i nawożenie

Gleba, na której chcemy posiać kapustę pekińską, musi być bardzo starannie uprawiana. Siejemy ją jako poplon po warzy­wach, które rosły w pierwszym roku po oborniku, poza rośli­nami kapustnymi. Nawożenie jak pod kapustę wczesną.
Siew, pielęgnacja, zbiór

Kapustę pekińską siejemy na miejsce stałe między 20 a 30 lip­ca, w rzędy co 40 cm, gniazdowo po kilka nasion co 30 cm. Po wschodach rośliny ostrożnie przerywamy, zostawiając po jednej. W miarę potrzeby podlewamy. Kapusta pekińska często atakowana jest przez pchełki. Zwalcza się je, podlewając zimną wodą, najlepiej w południe. Dokarmianie azotem kończymy w po­łowie września. Zbiór kapusty pekińskiej zaczyna się w końcu października. Na małe przymrozki roślina nie jest wrażliwa, ale przed nasta­niem większych trzeba ją wyrwać i zadołować w piwnicy, nie zdejmując liści okrywowych. W ten sposób można kapustę pe­kińską przechować przez miesiąc. Warzywa tego nie należy wysiewać na wiosnę, gdyż wtedy nie tworzy główek, tylko od razu wybija w pęd nasienny i kwit­nie. Warzywa psiankowate to: pomidor, papryka, oberżyna, a rów­nież ziemniaki, których jednak na działkach nie uprawiamy. Wa­rzywa te są wrażliwe na niskie temperatury i sadzimy je dopie­ro po majowych chłodach. Pomidor, papryka i oberżyna lubią ziemie żyzne, ale lekkie i ciepłe. Papryka i oberżyna mają duże wymagania cieplne.

29.12.2010. 14:43