Kapusta brukselska

Kapusta brukselska zawiązuje główki w kątach liści wyrasta­jących na pędzie głównym, który ma wysokość 60—90 cm i cały jest pokryty tymi małymi, zbitymi główkami. Ich liczba na jed­nej roślinie wynosi 60—90 szt., mają średnicę ok. 5 cm. Kapusta brukselska od dawna uprawiana jest w Belgii, u nas należy do warzyw raczej rzadkich, choć jest smaczna i co ważne może. być zbierana bardzo późno. Przedłużamy w ten sposób zaopatrzenie w świeże warzywa.
Odmiany

Obecnie są w sprzedaży nowe heterozyjne odmiany holender­skie: odmiany średniopóźne. Parcifal F! — odmiana bardzo wczesna i plenna. Peer Gynt Fi — odmiana średniowczesna, plenna. Lancelot F — odmiana średniowczesna, bardzo plenna. Jest również polska odmiana: Maczuga — odmiana późna i plenna.
Wymagania klimatyczne i glebowe

Kapusta brukselska ma mniejsze wymagania glebowe niż gło­wiasta. Jest wrażliwa na brak wody. Najlepiej udaje się w lata chłodne i deszczowe. Dobrze znosi jesienne przymrozki, a nawet mrozy. Nie uprawiamy jej po innych kapustnych.
Uprawa roli i nawożenie

Kapusta brukselska powinna być uprawiana w pierwszym lub drugim roku po oborniku, jako plon główny. Przedplonem mogą być tylko takie rośliny, które schodzą z pola do końca maja, np. rzodkiewka, szpinak, sałata. Przed sadzeniem dajemy nawozy mineralne (jak pod kapustę) i mieszamy je dokładnie z ziemią. Trzeba również pamiętać o wapnowaniu gleby jesienią poprzed­niego roku. W czasie wzrostu kapustę brukselską zasilamy dwu­krotnie saletrą amonową w dawce 1 dag/l m2: pierwszy raz — pod koniec czerwca, drugi raz — około połowy lipca. Brukselki nie wolno przeazotować, ponieważ nadmiar tego związku powo­duje opóźnienie w zawiązywaniu się główek.
Siew, sadzenie, pielęgnacja, zbiór

Brukselkę wysiewamy na rozsadniku od połowy do końca kwietnia w ilości ok. 5 g/l m2. Produkcja rozsady trwa 5—7 ty­godni. Wysadzamy ją na miejsce stałe w końcu maja lub na po­czątku czerwca, w rozstawie 70 x 60 cm. Pielęgnacja polega na pieleniu, zasilaniu i podlewaniu. Ważne, zwłaszcza w pierwszym okresie wzrostu, jest pielenie, bo potem rośliny są już tak gęste, że zagłuszają chwasty. Przy suchym lecie brukselka bardzo dobrze reaguje na podle­wanie, które jest szczególnie przydatne w sierpniu. Żeby przy­śpieszyć zwijanie się główek, należy ściąć wierzchołek pędu. Za­bieg ten nazywa się ogławianiem. Rośliny ogławiamy na przeło­mie sierpnia i września. Gdy główki są twarde, możemy przystąpić do zbioru, najlepiej późną jesienią, po pierwszych silnych przymrozkach. Brukselka traci wtedy charakterystyczną goryczkę. Zbiór przeprowadzamy kilkakrotnie, zaczynając od dołu rośliny. Górne główki będą wte­dy dorastały. Kapustę brukselską można wykopać i zadołować w osłoniętym miejscu, przedłużając w ten sposób zbiór główek na zimowe mie­siące.

29.12.2010. 14:36