Kalafior

Częścią jadalną kalafiora jest róża, będąca kwiatostanem tej rośliny. Ze względu na krótki okres wegetacji, jest to warzywo chętnie uprawiane na działkach. Odznacza się doskonałym sma­kiem.
Odmiany
Rapid — odmiana bardzo wczesna. Brio — odmiana wczesna. Master — odmiana na zbiór wczesny i jesienny. Idol — odmiana na zbiór wczesny, letni i jesienny. Pionier — odmiana średniowczesna, mniej wrażliwa na suszę. Erfurcki — odmiana na zbiór wczesny, letni i jesienny. Zelandia — odmiana średniowczesna na zbiór późnoletni i je­sienny. Progres — odmiana na zbiór wczesny i jesienny. Lavyna — odmiana na zbiór jesienny. Bravo — odmiana na zbiór jesienny. White Top — odmiana na zbiór jesienny.
Wymagania klimatyczne i glebowe

Kalafior ma wyższe wymagania glebowe od kapusty. Jest sto­sunkowo wytrzymały na chłody, natomiast upały utrudniają za­wiązywanie się róż. Kalafior wymaga gleb próchnicznych, żyz­nych, zasobnych w składniki pokarmowe, o odczynie zbliżonym do obojętnego.
Uprawa roli i nawożenie

Kalafiory uprawiamy w pierwszym roku po oborniku, którego dajemy 60 kg/10 m2. Zamiast obornika możemy zastosować wiosną kompost w tej samej dawce. Nawożenie mineralne daje­my takie jak u kapusty. Pierwszy raz dokarmiamy kalafiory w 2 tygodnie po posadzeniu, drugi raz — 3 tygodnie później. Siew, sadzenie, pielęgnacja, zbiór Kalafiory uprawiamy wyłącznie z rozsady, której przygoto­wanie w warunkach domowych jest dość trudne. Przy uprawie na zbiór wczesny, nasiona musimy wysiać już w połowie lutego w ziemię żyzną, ale lekką. Siewki pikujemy do doniczek lub po­jemników, unikając doniczek ze spinanych pasków, gdyż rośliny te są wrażliwe na wszelkie uszkodzenia korzeni i dużo lepiej czują się w pojemnikach z dnem. Do dobrego wzrostu wymagają temperatury 12—15°C. Roz­sada powinna być wysadzona do gruntu w momencie, gdy po­siada 4—6 wyrośniętych liści, a średnicę łodygi poniżej 5 mm. Z rozsady przerośniętej otrzymamy duży procent róż tzw. guzi-kowatych. Wczesne odmiany kalafiorów możemy wysadzać mniej więcej od połowy kwietnia, w rozstawie 45x45 cm, mocno je podlewając. Zabiegi pielęgnacyjne są takie same jak przy ka­puście wczesnej. Gdy pojawią się róże, chronimy je od słońca, gdyż inaczej żółkną i rozsypują się. Można załamywać liście i okrywać nimi różę, ale lepszym sposobem jest związanie nad nią kilku liści: Zbiór kalafiorów przyśpiesza okrycie roślin folią.

29.12.2010. 14:39