Groch

Odmiany cukrowe

Strąki bez wyściółki pergaminowej są jadalne w całości. De Grace — odmiana wczesna, rośliny bardzo niskie — do 45 ćm. Iłówiecki — odmiana średniowczesna, wysokość do 70 cm. Odmiany łuskowe o nasionach gładkich Sześciotygodniowy — odmiana bardzo wczesna, rośliny wy­sokie, ^wymagają podpór. Odmiany łuskowe o nasionach marszczonych — wczesne: Cud Kelvedonu — odmiana niska — do 50 cm. Bordi — odmiana niska — do 60 cm. Laser — odmiana średnio wysoka, plenna. Nefryt — odmiana średnio wysoka — do 70 cm. — średnio wczesne: Rarytas — odmiana średnio wysoka — do 70 cm. Delisa II — odmiana średnio wysoka, bardzo plenna. — średniopóźne: Konserwowy IHAR — odmiana średnio wysoka, odporna na choroby. Jarek — odmiana średnio wysoka, bardzo plenna. Confidenco — odmiana średnio wysoka. Beniaminek — odmiana średnio wysoka, plenna. — późne: Nike — odmiana średnio wysoka — do 80 cm, bardzo plenna. Nora — odmiana średnio wysoka — do 80 cm, bardzo plenna. Topaz — odmiana średnio wysoka, bardzo plenna. Telefon — odmiana wysoka (120—150 cm).
Wymagania klimatyczne i glebowe

Groch lubi pogodę chłodną, siewki znoszą przymrozki do —4°C. Optymalna temperatura wzrostu wynosi 18°C. Nie lubi upałów, gdyż nasiona szybko przejrzewają i są mniej smaczne. Ma duże wymagania wodne podczas kiełkowania, kwitnienia i zawiązywania strąków. Udaje się w zasadzie na każdej nie za ciężkiej i nie za wil­gotnej ziemi, z wyjątkiem gleb zakwaszonych.
Uprawa i nawożenie

Uprawa gleby powinna być głęboka. Groch można uprawiać na tym samym miejscu nie częściej niż co 4 lata, w drugim lub trzecim roku po oborniku. Nawożenie mineralne dajemy według tabeli 3. Gdy roślinki mają 5 cm wysokości, zasilamy je jednorazowo saletrą amonową w ilości 1 dag/l m2.
Siew, pielęgnacja, zbiór

Groch wysiewamy bardzo wcześnie, gdy tylko można upra­wiać glebę. Nasiona zaprawiamy Nexionem L. Odmiany o nasio­nach gładkich siejemy najwcześniej, trochę później — odmiany nasionach pomarszczonych. Aby mieć ciągłość zbioru, wysie­wamy odmiany o różnych terminach dojrzewania (maj, czerwiec, lipiec), ale wszystkie bardzo wcześnie. Opóźnienie powoduje znaczne zmniejszenie plonu. Ilość nasion potrzebna do obsiania m2 wynosi 15—30 g, zależnie od odmiany. Odmiany niskie i średnio wysokie siejemy co 25 cm, wysokie, wymagające pod­pórek — co 30 cm. Groch odchwaszczamy i w miarę potrzeby podlewamy. Zbioru dokonujemy stopniowo co kilka dni, zrywając strąki, gdy ziarno jest już duże, ale soczyste. Rośliny odmian średnio wysokich i wysokich dwukrotnie obsypujemy ziemią: raz — gdy mają ok. 12 cm wzrostu i drugi raz — gdy mają 25—30 cm. Przy drugim obsypaniu dajemy rośli­nom podpory. Odmiany karłowe uprawiamy bez podpór, ale dwa sąsiednie rzędy naginamy do siebie tak, aby się podpierały.

29.12.2010. 15:22