Fasola

Odmiany

Odmiany szparagowe karłowe żółtostrąkowe Złota Saxa — odmiana bardzo wczesna. Maxidor — odmiana wczesna. Odmiany szparagowe karłowe zielonostrąkowe Asta — odmiana wczesna, odporna na choroby. Fana — odmiana wczesna, dość odporna na choroby. Saga Sprite roby. Val ja odmiana wczesna, bardzo odporna na choroby. - odmiana wczesna, plenna, średnio odporna na cho- odmiana średnio wczesna, odporna na choroby. Saba, Sara — odmiany średniowczesne, odporne. Odmiany szparagowe tyczkowe żółtostrąkowe Bodegold — odmiana średniowczesna. Juliska — odmiana późna. Mamut — odmiana późna. Odmiany szparagowe tyczkowe zielonostrąkowe Kama — odmiana wczesna. Odmiany na suche ziarno — karłowe: Bor — drobne nasiona. Biała wyborowa — średnie nasiona. Wiejska. Bomba — duże nasiona. Igołomska. — tyczkowe wielkokwiatowe: Piękny Jaś.
Wymagania klimatyczne i glebowe

Fasola ma duże wymagania cieplne. Jej nasiona kiełkują w temperaturze 11°C. Jest bardzo wrażliwa na przymrozki i chłody. Najlepiej rośnie w temperaturze 20—25°C. Do kiełko­wania potrzebuje dobrze wilgotnej gleby. Ma dość duże wyma­gania glebowe. Udaje się na ziemi próchnicznej i żyznej.
Uprawa i nawożenie

Fasola lubi glebę głęboko uprawioną, pulchną. Uprawiamy ją w drugim, a nawet w pierwszym roku po oborniku lub kompoś­cie. Nawozy organiczne muszą być dobrze rozłożone i stosowane jesienią. Wówczas reaguje na nie znacznym zwiększeniem plonu. Na lepszych glebach możemy również uprawiać fasolę w trzecim roku po oborniku, ale wtedy zbiory będą mniejsze. Nawozy mine­ralne stosujemy według tabeli 3. Dokarmiamy je jednorazowo saletrą amonową w ilości 1 dag/l m2, gdy roślinki mają 5 cm wzrostu. Siew, pielęgnacja, zbiór Fasola szparagowa karłowa ma krótki okres wegetacji (60—90 dni) i możemy ją uprawiać, jako przedplon lub poplon. Wysiewa się ją od 10 maja do połowy lipca i aby mieć ciągłość zbioru, można powtarzać siew co 2 tygodnie. Siejemy w rzędach co 40 cm, odległość między roślinami w rzędzie 15—20 cm, najle­piej gniazdowo po 3—4 sztuki „pod motykę". Ziemię po siewie udeptujemy nogą. Fasolę na suche ziarno siejemy między 10 a 15 maja. Fasolę tyczną siejemy zaraz po 10 maja gniazdowo po kilka sztuk co 60 cm na głębokość 3—5 cm. Tyczki powinny mieć wysokość ok. 2,5 m. Wbijamy je mocno w ziemię, najlepiej przed siewem lub krótko po wzejściu. Możemy ustawiać je prosto, ukośnie lub łączyć górą razem po kilka. Rozstawę roślin dostosowujemy wtedy do ustawienia tyczek, ale najmniejsza powinna wynosić 60 x 50 cm. Ważnym zabiegiem jest odchwaszczanie i spulchnianie gleby. Fasola jest bardzo wrażliwa na uszkodzenie korzeni, na które reaguje zrzucaniem kwiatów i zawiązków strąków. Dlatego glebę spulchniamy płytko — na 2 cm. Gdy fasola jest. już duża i kwit­nie, lepiej chwasty wyrywać ręcznie. Przy zrywaniu strąków trzeba uważać, aby nie podrywać ko­rzeni. Zbieramy je co kilka dni w miarę dorastania, a fasolę na suche nasiona wtedy, gdy strąki są zupełnie zaschnięte. Nasiona zaprawiamy Nexionem L przeciwko śmietce-kieł-kówce. Do obsiania 1 m2 potrzeba — zależnie od odmiany — 10—20 g.

29.12.2010. 15:21