Dynia olbrzymia

Melonowa Żółta — owoc duży, kulisty, o ciężarze 15—30 kg. Skórka pomarańczoworóżowa, pokryta szarą siatką, miąższ żółty. Pędy długie (do 10 m), płożące się. Bambino — owoc niezbyt duży (6—10 kg), kulisty. Skórka od jasnożółtej do ciemnopomarańczowej, miąższ ciemnopomarań­czowy. Odmiana ta jest późniejsza od poprzedniej i ma większą zawartość witamin i cukrów. Pędy płożące się o długości 5—6 m. Wymagania klimatyczne, glebowe i nawozowe Wymagania podobne jak ogórka. Dynia olbrzymia jest tylko nieco mniej wrażliwa na chłody. Uprawiamy ją z siewu lub z rozsady. Owoce zupełnie dojrzałe zbieramy jesienią, przed przy­mrozkami. Mogą być potem przechowywane w suchych pomiesz­czeniach przez kilka miesięcy. Ze względu na wielkość rośliny, dynię uprawiamy na działce w wyjątkowych wypadkach. Siejemy 1—2 rośliny, przeznacza­jąc dla nich miejsca trudne do zagospodarowania, np. strome stoki. Nie należy uprawiać jej na pryzmach kompostowych, co jest często praktykowane, gdyż — jako roślina bardzo żarłoczna — zabiera z nich dużo składników pokarmowych. W połowie sierpnia uszczykujemy wierzchołki wszystkich pę­dów nad drugim liściem od ostatniego zawiązka i wycinamy pędy nie owocujące. Przyśpieszamy w ten sposób dorastanie owoców.

29.12.2010. 14:55