Burak


Odmiany

Egipski — korzeń płaski, o wyraźnych jasnych pierścieniach. Odmiana na zbiór wczesny. Egipski Crosby — korzeń kulisty, nieco spłaszczony. Odmiana nieco późniejsza od Egipskiego ale smaczniejsza. Okrągły Ciemnoczerwony — korzeń kulisty, nieco wydłużony o ciemnowiśniowej barwie. Bardzo smaczny, dobrze się przecho­wuje. Można uprawiać na wczesny zbiór. Czerwona Kula — korzeń kulisty, ładnie wybarwiony. Dobrze się przechowuje przez zimę.
Wymagania klimatyczne i glebowe

Buraki mają dość duże wymagania cieplne. Do kiełkowania potrzebują temperatury 8°C, nie lubią chłodów wiosennych, bo wybijają wtedy w pędy nasienne. Mają duże zapotrzebowania na wodę w początkowym okresie wzrostu, a później dobrze znoszą braki wody, a nawet suszę. Nie mają dużych wymagań glebowych, nie lubią tylko gleb zbyt ciężkich i zakwaszonych, ale nie znoszą też ziemi świeżo wapno­wanej.
Uprawa i nawożenie

Uprawa gleby pod buraki powinna być głęboka. Uprawiamy je w drugim lub trzecim roku po oborniku. Dajemy nawozy mi­neralne (patrz tabela 3) i dokładnie, dość głęboko mieszamy je z ziemią. Dokarmiamy rośliny 2 tygodnie po wzejściu, dająt 1,5—2 dag saletry amonowej na 1 m2. Siew , pielęgnacja, zbiór Buraki na wczesny zbiór siejemy ok. połowy kwietnia. Mo­żemy je wówczas zbierać już w lipcu, wyrywając największe rośliny. Na zbiór jesienny i na przechowanie zimowe siejemy bu­raki od pierwszej połowy maja do lipca; im później — tym le­piej się przechowują. Pielęgnacja roślin polega na pieleniu — i przerywaniu roślin stopniowo tak, aby rosły w odstępie 4—8 cm. Puste miejsca można dosadzać roślinami z przerywki. Należy to robić w dzień pochmurny lub deszczowy. Buraki wykopujemy przed przymrozkami w końcu września lub w październiku. Jeżeli mają być przechowane przez zimę, musimy je wykopać ostrożnie, żeby nie pokaleczyć, i obciąć nać na 2—3 cm nad główką.

29.12.2010. 15:18