Zaczynamy uprawiać warzywa

Przy zakładaniu działki lub jej modernizacji trzeba pamiętać, że miejsce, na którym chcemy uprawiać warzywa, musi być od­dzielone od terenu, gdzie rosną drzewa i krzewy owocowe. Jest to konieczne, aby uniknąć skażenia warzyw środkami ochrony roślin, stosowanymi w części sadowniczej ogrodu. Chodzi również 0 zapewnienie im odpowiedniego światła. Pod drzewami, które dają dużo cienia, warzywa źle rosną. Trzeba też pamiętać o do­starczeniu roślinom wody. Na działce musi być łatwo dostępne jej źródło. Właściwie pielęgnowane warzywa mogą stać się ozdobą działki. Szczególnie dekoracyjnie wyglądają: jarmuż, papryka, oberżyna 1 różne sałaty. Nie przez cały sezon jednak nasze rośliny przed­stawiają się estetycznie i dlatego miejsce pod warzywnik sta­rajmy się umieścić nieco w głębi działki. Ziemię pod warzywnik powinniśmy wybrać jak najlepszą, gdyż duże, dorodne plony uzyskamy tylko na dobrej glebie. Po-' winna więc być przepuszczalna i przewiewna, szybko obsycha­jąca na wiosnę, łatwo się nagrzewająca, umiarkowanie wilgotna i bogata w składniki pokarmowe. Ziemie przeznaczone pod ogródki działkowe często nie odpowiadają tym warunkom, gdyż są bardzo słabe i mało żyzne. Nie znaczy to jednak, że trzeba zrezygnować z uprawy warzyw. Nawet bardzo słabe ziemie można wydatnie poprawić przez odpowiednią uprawę i nawożenie.

29.12.2010. 14:05